מזח הדייגים

מיקום: טיילת המזח

אדריכל: מילר בלום פיתוח סביבתי

סוג העבודה: פיתוח סביבתי