שם החברה שנת פרסום הדוח קובץ מצורף

החברה הכלכלית לנהריה בע"מ (חכ"ל)

2018

דוח כספי מבוקר לשנת 2018

החברה הכלכלית לנהריה בע"מ (חכ"ל)

2019

דוח כספי מבוקר לשנת 2019

החברה הכלכלית לנהריה בע"מ (חכ"ל)

2020

דוח כספי מבוקר לשנת 2020