שימו לב! המלגה מיועדת לסטודנטים אשר אחד מהוריו או הוא מוכר על ידי מחלקת הרווחה ברשות המקומית.

לחליפין, הסטודנט או אחד מהוריו זכאי להנחה בארנונה בגין נכות, הורה יחיד,הנחה בגין מצב כלכלי בהתאם להגדרות משרד הפנים לטובת הנחה בארנונה לשנת 2022.

המלגה תינתן אך ורק לסטודנטים לתואר ראשון או שני במוסד מוכר להשכלה גבוהה - באחד המקצועות הבאים: רפואה, מקצועות פרא-רפואיים (קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, סיעוד), מקצועות ההנדסה, עבודה סוציאלית, חינוך, הוראה, מדעי המחשב, מתמטיקה.

נא לצרף מסמכים עדכניים של שנת 2022-2023 

תאריך אחרון להגשת: 08/03/23

תם הזמן למילוי טופס זה.