פרטי הממונה על חוק חופש המידע בעיריית נהריה:

דודו אילוז – עוזר ראש העירייה לענייני פרויקטים, ממונה על חוק חופש המידע, ואחראי על נכסי העירייה

טלפון: 04-9879871

דוא”ל : hofesh.meida@nahariya.muni.il