יו”ר הדירקטוריון: רונן מרלי

טלפון: 04-8600678

דוא”ל: avivitb@nahariya.muni.il

חברי הדירקטוריון

  1. רונן מרלי​,  יו”ר הדירקטוריון​
  2. קלאודיה מרקוב, חבר​ה
  3. עו"ד לילך חיים-אידלברג, חבר​ה
  4. דודו אלחיאני, חבר​
  5. רוני לוי, חבר​
  6. איריס שי, חבר​ה
  7. ​בצלאל אברהם, חבר (נציג ציבור)
  8. מורן דה ולנסה, חברה (נציג ציבור)
  9. עירית אריאלה שוסטר, חברה (נציג ציבור)

לידיעה, הרכב הדירקטויריון אושר בישיבת מועצת העיר.