להגשת בקשה להנחה בארנונה בטופס מקוון לחץ כאן

זכאים להנחות ארנונה 

 •  פנסיונר/ית שהגיע לגיל פרישה המקבלים קצבת זקנה או שארים-הנחה של 25% עבור 100 מ”ר ראשונים.
 • פנסיונר/ית שהגיע לגיל פרישה המקבלים קצבת זקנה או שארים בתוספת השלמת הכנסה הנחה של 100% עבור מ”ר ראשונים.
 • אזרח ותיק שהכנסתו קטנה מהשכר הממוצע הנחה של 30% עד 100 מ”ר.
 • נכה בעל נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה הנחה של 80%.
 • נכה בעל נכות רפואית של 90% ומעלה הנחה של 40%
 • עיוור בעל תעודת עיוור הנחה של 90%
 • מקבלי קצבת סיעוד מביטוח לאומי הנחה של 70%
 • אדם שקיבל גמלת הבטחת הכנסה או מזונות לפני 2003 ומקבל אותה גם היום, ללא הפסקה הגדולה מ-6 חודשים הנחה של 70%
 • אדם המקבל גמלת אסיר ציון הנחה של 100% עד 100 מ”ר עפ”י סעיף 17 ג’ לחוק.
 • משפחות שבראשן הורה עצמאי הנחה של 20%
 • הורה עצמאי – משמורת משותפת 10% הנחה
 • משפחה המקבלת גמלה עבור ילד נכה הנחה של 33% עד 100 מ”ר
 • עולה חדש הנחה של 90% עד 100 מ”ר לתקופה של 12 חודשים מתוך שנתיים מיום שירשם במרשם האוכלוסין.
 • חייל בשירות חובה עד ארבע חודשים לאחר שחרורו הנחה עד 4 נפשות 100% עד 70 מ”ר
 • מתנדב/ת בשירות לאומי הנחה עד 4 נפשות 100% עד 70 מ”ר מעל 4 נפשות 100% עד 90 מ”ר
 • חסיד אומות העולם הנחה עד 4 נפשות 66% עד 70 מ”ר מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ”ר
 • נכה הזכאי לתגמולים או מענק (נכה צה”ל) הנחה עד 4 נפשות 66% עד 70 מ”ר מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ”ר
 • נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי מלחמה בנאצים הנחה עד 4 נפשות 66% עד 70 מ”ר מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ”ר
 • בן משפחה לחייל שנספה במערכות הזכאי לתגמולים בהנחה עד 4 נפשות 66% עד 70 מ”ר מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ”ר
 • זכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה(נכים ונספים) הנחה עד 4 נפשות 66% עד 70 מ”ר מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ”ר
 • זכאי לתגמולים לפי חוק בתי הסוהר(נכים ונספים) הנחה עד 4 נפשות 66% עד 70 מ”ר מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ”ר
 • זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה הנחה עד 4 נפשות 66% עד 70 מ”ר מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ”ר
 • גמלת נכות המשולמת ע”י ממשלת:גרמניה,הולנד,אוסטריה,בלגיה,הנחה עד 4 נפשות 66% עד 70 מ”ר מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ”ר
 • נזקק: הנחה בהתאם להחלטת ועדת הנחות, הנחה עד 70%.”נזקק” נחשב למי שנגרמו לו הוצאות חריגות עקב אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצבו החומרי.
 • אדם המקבל גמלה כבן משפחה של הרוג מלכות-הנחה עד 4 נפשות 66% עד 70 מ”ר.מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ”ר.
 • מי שמקבל גמלת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה בטרם היותו זכאי לקצבת זקנה עפ”י סעיף 251 ס’ לחוק הביטוח הלאומי עליו לפנות למחלקת הגביה עם אישורי הכנסה כדי לבדוק זכאותו לפטור עד 100 מ”ר
 • הנחה של 5% למחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה או באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך שהוא משרת מילואים פעיל.