מנהלת אגף משאבי אנוש: תמי רבן
tami_ra@nahariya.muni.ilנפתח בחלון חדש

עיריית נהריה פועלת ליצירת שוויון הזדמנויות בתעסוקה ללא אפליה במגדר, גיל או מגזר ולייצוג הולם בעבודה לכלל אוכלוסייה.

לפי נתוני משרד הפנים נכון לשנת 2021 בעיר נהריה מתגוררים 69,947 תושבים, מתוכם 58,683 יהודים.
(83.9%) ו – (16.1%) שאינם יהודים.

לאום

סה”כ גברים

סה”כ נשים

סה”כ

יהודים

29,070

29,613

58,683

אינם יהודים

5,258

5,969

11,227

לא ידוע

19

18

37

 

רובם המכריע של העובדים בעירייה הם יהודים.

דמוגרפיה

מספר התושבים בנהריה כ- 70 אלף. (ע”פ נתוני משרד הפנים)

תחזית גידול האוכלוסין בעיר: צפי לשנת 2030 – 100,000 תושבים.

לראייה, מועסקים בעירייה מגוון רחב של עובדים ממגזרים, גילאים ומגדרים שונים. בקבלה לעבודה, קידום, הכשרה, הטבות פרישה וכו’ ניתנת הזדמנות שווה לכלל האוכלוסייה.

העירייה מעודדת ופועלת על מנת להעסיק עובדים בעלי מוגבלויות. נכון לרגע זה מועסקים 10 עובדים בעלי מוגבלות. עובדים אלה משולבים במחלקות השונות ומסייעים ככל יכולתם בפיתוח, קידום, מענה לתושבים ועבודה שוטפת. 

עיריית נהריה מקדמת בימים אלו פיתוח תכנית אסטרטגית חדשנית לקידום שוויון הזדמנויות בתעסוקה במרחב העירוני.

התפלגות עובדים לפי מגדר, גיל וותק, 2021 

התפלגות לפי מגדר:

 נשים

 גברים

 76%

 24%

 

התפלגות לפי גיל:

עד גיל 40

מגיל 41 עד 50 מגיל 51 עד 60

גיל 60+

22%

27%

34% 17%

 

 

התפלגות לפי וותק:

 עד 10 שנים

 10-15 שנים

 15-20 שנים

 20 – 25 שנים

 25+

 62%

 11%

 10%

 9%

 8%

התפלגות לפי מגדר ותפקיד ניהולי:

אחוז נשים ברשות

נשים בתפקיד ניהולי

אחוז גברים ברשות

גברים בתפקיד ניהולי

74%

2%

26%

2%