שם המוצר/שירותמחירכמות
מכרז מספר 037/23 להקמת תחנת שאיבה ראשית לביוב נהריה סיווג קבלני נדרש ענף 100 ג 3 לפחות + ענף 500 ב 3 לפחות2,500.00 ₪
מכרז מספר 040/23 לבניית 3 כיתות מעון יום + מועדון בקומה ב' בשכונת שמעון פרס ( מגרש 205) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 לפחות1,500.00 ₪
מכרז מספר 031/23 לבניית 3 כיתות מעון יום + מועדון בקומה ב' בשכונת יצחק שמיר (מגרש 404) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 לפחות1,500.00 ₪
מכרז מספר 030/23 לבניית 3 כיתות גן ומועדון בקומה ב' בשכונת שמעון פרס (מגרש 206) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 לפחות1,500.00 ₪
מכרז מספר 039/23 שיפוץ שירותים בקומה א'+ קומה ב' בבית ספר תלמוד תורה בישיבת אביר יעקב500.00 ₪
מכרז פומבי מספר 038/23 לביטוח חובה מקיף וצד ג' לרכבי העירייה1,000.00 ₪
מכרז מספר 035/23 לשיפוץ מרכז הטניס ברחוב רבי עקיבא 26 סיווג קבלני נדרש 200 ג 12,000.00 ₪
סה"כ לתשלום0