לביצוע תשלום באמצעות שובר

לזימון תור מראש

לכל הטפסים בנושא ארנונה ומים

מה החוק על פיו גובים ארנונה?

חיובי הארנונה בנהריה נקבעים על פי השימוש בנכס בפועל, בהתאם להחלטת מועצת עיריית נהריה על הטלת ארנונה כללית בתחום עיריית נהריה.

תעריפי הארנונה מעודכנים לשנה הנוכחית . פירוט מלא לרבות הגדרות, ניתן למצוא ב -” צווי ארנונה “.
החיוב הסופי ייקבע לפי שטח הנכס והשימוש בו.

מידע על אפשרויות תשלום הארנונה במסלולים השונים בהתאם לקבוע בחוק חלה חובה לשלם את הארנונה ביום 1 בינואר בכל שנה (אלא אם מועצת העירייה קבעה מועד אחר). תשלום מעבר ל-30 יום מהמועד האמור נושא הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש”מ – 1980.

זהירות! כל דחייה של תשלומי הארנונה עלולה להוביל לנקיטת צעדי אכיפה דוגמת הגשת תביעות משפטיות ו/או עיקולי מיטלטלין, חשבונות בנק, משכורת, דמי שכירות ועוד.

נקיטה בדרך של ”נחכה ונראה” תסתבר כיקרה מאוד עבורך (תשלומי שכר טרחת עורך דין מטעם העירייה, אגרות בית המשפט והוצאה לפועל) ובלתי נעימה גם מבחינת העירייה. הגשת בקשה להנחה או הגשת השגה בנוגע לחיוב אינן מאפשרות דחיית התשלומים, וכל טענה מסוג זה דינה להידחות.

לנוחותך, העמידה העירייה מגוון מסלולי תשלום, המאפשרים פריסה נוחה של החוב.

דרכי תשלום הארנונה השנתית

• תשלום הארנונה השנתית מראש עד 31.1 מזכה בהנחה של 2% ופוטר מהפרשי הצמדה במהלך השנה.
• במידה ואתה חתום בהוראת הקבע והחלטת לשלם מראש, עליך לשלם את 1-2 בהוראת הקבע. והספח השנתי המצורף הוא עבור 10 חודשים נוספים עד לסוף השנה.
• הוראת קבע בכרטיס אשראי/בנק בפריסה ל-6 תשלומים דו-חודשיים צמודים .
• תשלום במענה טלפוני או באתר העירייה . חיסכון בזמן ובעמידה בתור .

פרטי התקשרות

הננו שמחים להודיעכם כי במסגרת שיפור השירות לתושבים הוקם מוקד טלפוני לקבלת פניות לבירורים בנושאי מים וארנונה.

טלפונים: 9879373- 04 פקס – 04-9517320 , 1700-501-556

יש להתקשר בשעות הפעילות של העירייה.

כתובת המחלקה לגביית תשלומים ובירורים ארנונה ומים:
עיריית נהריה, הגעתון 19, המחלקה ממוקמת בקומה 2 בבניין העירייה

לשירותכם תמיד!

שימו לב, עיריית נהריה פתחה קו טלפון חינמי לבירורים של צרכני מים 1-800-228890