הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
תמונה טיילת נהריה בזמן השקיעה

מבקר העירייה

מבקר העירייה פועל מכוח החוק, המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ומאגרי מידע.

 
מבקר העירייה מגיש דוח ביקורת לפחות אחת לשנה, ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה, פירוט הליקויים שנמצאו, והמלצות למניעת הישנותם.
 
בנוסף, מבקר העירייה רשאי להגיש דו"ח ביקורת בכל עת שייראה לו.
 ​
החוק מטיל על מבקר העירייה לבדוק מכלול נושאים בעבודת העירייה,כגון:
 
יעילות ,חיסכון, טוהר המידות, החזקת רכוש כספים ודרכי ניהולם, קיום הוראות הדין. דיווחי המבקר והדיונים בדוחות הביקורת מתנהלים  במסלול המוגדר בחוק.
 
עם תום הדיונים, דוחות המבקר הופכים לפומביים וזאת  במסגרת זכות  הציבור לדעת, כחלק מהפיקוח הציבורי המתקיים על עבודת העירייה.
 ​
לפרטים ויצירת קשר:

טלפון משרדי:049879508
נייד: 0525797985
כתובת דוא"ל: yoraml@nahariya.muni.il
מבקר העירייה