הודעה לתושבי עין שרה

תאריך פרסום: 08/03/2018
התקלה של חברת "מקורות" תוקנה, אין צורך יותר להרתיח את מי השתיה.

שבת שלום!