נפתחה הרשמה מוקדמת לצהרונים

תאריך פרסום: 17/01/2018

במקביל לפתיחת הרישום לגני הילדים ובתי הספר לשנת הלימודים תשע"ט ביום רביעי (17.1.18), תפתח עיריית נהריה הרשמה מוקדמת גם לצהרונים העירוניים בפורטל התשלומים באתר האינטרנט של העירייה.

הצהרונים מיועדים לילדי הגנים ולתלמידי כיתות א'-ב'. עלות ההרשמה המוקדמת הינה 50 שקל, ומטרתה להבטיח את מקום הילד בצהרון במוסד החינוכי שבו מעוניין ההורה לרשום את הילד לשנה הבאה.

במידה שיוחלט שלא לפתוח צהרון באותו מוסד חינוכי מפאת מיעוט נרשמים, יהיו ההורים אשר ביצעו תשלום מוקדם עבור רישום ילדיהם לצהרון זכאים לקבל החזר מלא עבור התשלום אותו שילמו בהרשמה המוקדמת.

לכניסה לפורטל התשלומים העירוני לחץ כאן